Aktuel pris på naturgas

 

Herunder kan du se den aktuelle pris på naturgas, du betaler. Den er sammensat af en pris for selve naturgassen samt pris for transport og moms. Prisen på naturgas gælder gasforbrug op til 6.000 Nm3.

 
Naturgas FastPris
6 måneder
øre/m3 267,00
12 måneder
øre/m3 261,00
24 måneder
øre/m3 255,00
36 måneder
øre/m3 252,00
Naturgas SpotPris
Løbende
øre/m3 261,00

 

Som kunde ved Energinord betaler du et årligt abonnement på 150 kr. inkl. moms.


Om naturgas

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der udvindes i undergrunden. En klimavenlig opvarmningsform, der udleder ca. 25-30 % mindre CO2 end olie og 40-50 % mindre end elvarme. Gennem rørledninger, der forgrener sig ud i hele landet, transporteres gassen fra undergrunden til din bolig.

Ældre naturgasfyr kan med fordel udskiftes til moderne kondenserende gasfyr. Kondenserende naturgasfyr udnytter varmen, der er gemt i vanddampen i røggassen. På den måde udnyttes energien i gassen betydeligt bedre end i de traditionelle fyr. Med klimastyring sikres det desuden, at fyret effektivt udnytter den producerede varme til opvarmning på en konstant måde.